Nijestee en Openbaar Onderwijs Groningen ontwikkelen vensterschool in Oosterparkwijk

Woningcorporatie Nijestee en Openbaar Onderwijs Groningen hebben een overeenkomst getekend voor de nieuwbouw op de Treslinglocatie aan de Klaprooslaan (Oosterparkwijk). Er komt een nieuwe vensterschool voor onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Een school in de stad, in het park. 

 

Nauwe samenwerking met SKSG

Openbaar Onderwijs Groningen werkt hierin nauw samen met SKSG. Ook worden er ongeveer 50 nieuwe appartementen ontwikkeld. De Siebe Jan Boumaschool en Borgmanschool (locatie Vinkenstraat), beide scholen van Openbaar Onderwijs Groningen, gaan samen verder in de nieuw te ontwikkelen school.

De sloop begint na half januari 2018. De verwachting is dat de school in 2020 wordt opgeleverd en de appartementen daarna.

KAW Architecten is gekozen als architect van zowel de school als de appartementen.

Vernieuwing Oosterpark

De nieuwbouw op de Treslinglocatie is een belangrijk onderdeel van de Oosterparkvernieuwing. Het behouden van een school in de Oosterparkwijk heeft voor alle partijen hoge prioriteit. In 2014 heeft de gemeente Groningen aangegeven een nieuwe school in de Oosterparkwijk te willen realiseren. De aangeboden Treslinglocatie is met enthousiasme ontvangen.

Samen

Nijestee en Openbaar Onderwijs Groningen hebben gezamenlijk een ontwerpteam gekozen dat de woningen en de school gaat tekenen. In het ontwerpteam zit een afvaardiging van medewerkers en ouders van de Siebe Jan Boumaschool, de Borgmanschool (locatie Vinkenstraat), SKSG, Openbaar Onderwijs Groningen en Nijestee. In de komende periode worden de plannen uitgewerkt en gepresenteerd aan de buurt en andere belanghebbenden.