Prins Constantijn opent innovatief E-Lab

Op vrijdag 13 oktober opent ZKH Prins Constantijn het E-lab op het Harens Lyceum en is hij spreker tijdens het seminar “ De digitale wereld. Ik wil meedoen “.  Het seminar, dat georganiseerd wordt door Openbaar Onderwijs Groningen, gaat over digitale geletterdheid en de rol van onderwijs, overheid, bedrijfsleven en wetenschap. 

 

Tijdens het seminar ondertekenen de verschillende (onderwijs)partners en de gemeente Groningen een zogenaamde digideal. Hierin staat een aantal afspraken om gezamenlijk te gaan werken aan een structurele inbedding van de digitale geletterdheid in alle fasen van het onderwijs. Van kinderopvang tot aan beroepsopleiding of studie. Groningen wil dat alle jonge inwoners op deze manier optimaal worden voorbereid op een digitale toekomst en wil op dit gebied voorloper zijn in Nederland.

E-Lab

Het E-lab is een werk-lab waarin digitale apparatuur gebruikt wordt door leerlingen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Je kunt hierbij denken aan robotica, 3D printen, lasersnijden, programmeren, modelleren, mediabewerking en meer. Het E-lab is onderdeel van de doorgaande leerlijn digitale geletterdheid waarmee de scholen van Openbaar Onderwijs Groningen in 2016 zijn gestart. Vanaf groep 1 van de basisschool t/m eindexamenklas voortgezet onderwijs werken leerlingen aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden op vier deelgebieden: ICT basisvaardigheden, Computational thinking, Mediawijsheid, Informatievaardigheden

Ieder E-lab eigen accent

Binnen de scholen van Openbaar Onderwijs Groningen worden meerdere E-labs ontwikkeld. Ieder ‘lab’ heeft een eigen accent. Zo hebben we een E-lab dat zich specialiseert in ‘Media, Art en Design’ en er is een E-lab ingericht met Robotica als thema.

Curriculumherziening

Op landelijk niveau wordt momenteel gewerkt aan een herziening van de inhoud van het onderwijs (curriculum). Digitale geletterdheid is een van de negen leergebieden, naast o.a. Engels en Nederlands. Met de doorgaande leerlijn digitale geletterdheid is Openbaar Onderwijs Groningen een pionier op dit vlak. De curriculumherziening is een gezamenlijk initiatief van de Onderwijscoöperatie, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. In de uitvoering wordt inhoudelijk samengewerkt met SLO (Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling).?

afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding