Openbaar Onderwijs Groningen ontwikkelt nieuwe school in Meerstad

In 2020 betrekt Openbaar Onderwijs Groningen een nieuwe basisschool in Meerstad, Vensterschool 2.0. De Gemeente Groningen gaat deze nieuwe basisschool samen met Openbaar Onderwijs Groningen bouwen. De nieuwe school wordt landelijk voorloper op het gebied van digitaal onderwijs. Ook krijgt de nieuwe school een belangrijke regiofunctie.

 

De school krijgt een kunst & cultuur centrum, een E-lab, een kinderopvang en een buitenschoolse opvang. In overleg met de regio wordt gekeken welke andere regio-functies ook in de school kunnen worden opgenomen. De school is niet alleen tijdens schooltijden open maar ook daarna zodat de regio daadwerkelijk gebruik kan maken van de faciliteiten. De school krijgt circa 450 leerlingen.

Integrale aansturing van onderwijs, zorg en opvang

De school zal zich karakteriseren door duurzaamheid. De school staat in de groene en blauwe ruimte en dat zal ook in de school voor de leerlingen voelbaar en zichtbaar zijn. De school kenmerkt zich door een integrale aansturing van onderwijs, zorg en opvang en het realiseren van inclusief onderwijs. Als onderwijsconcept kiezen we voor een mix. Het beste van verschillende onderwijskundige concepten: het zogenaamde Teamonderwijs Op Maat; ontwerpen van aantrekkelijker onderwijs vanuit betrokkenheid en met verantwoordelijkheid betere prestaties leveren.

Tienerschool

Onderzocht wordt of het aanbieden van een tienerschool tot de mogelijkheden behoort. Leerlingen kunnen zo als ze dat willen nog twee jaar langer in de regio blijven. Landelijk zijn daar verschillende succesvolle voorbeelden van.

Doorlopende leerlijnen

Het onderwijs zelf kent naast de bekende deelgebieden zoals Taal en Rekenen een aantal doorlopende leerlijnen: Engels, Digitale Geletterdheid en Kunst & Cultuur. Vanwege de belangrijke regiofunctie staat ouderbetrokkenheid vanaf moment 1 centraal in de aanpak. Dus ook al bij het vormgeven van de nieuwe school.