Leerlijn Digitale Geletterdheid in VO-magazine

Aandacht voor de leerlijn Digitale Geletterdheid in het VO-magazine, editie april

 

Rector Sjouke Wouda en informaticadocent en deelprojectleider digitale geletterdheid Jan van der Schans lichten toe hoe de leerlijn vorm krijgt op het Kamerlingh Onnes. ‘Het is een leerproces voor iedereen en bruist aan alle kanten’ (vanaf pag. 30).