Montessori Vaklyceum ontvangt basisarrangement Onderwijsinspectie, alle O2G2 scholen op groen

Donderdag 1 december heeft de Onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan het Montessori Vaklyceum, de enige Montessori vmbo in Noord Nederland. De school heeft van de inspectie het basisarrangement gekregen. Hiermee staan alle openbare scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs in Groningen op groen.

 

Grote betrokkenheid en bevlogenheid

De inspectie oordeelde dat het onderwijsproces, de onderwijskwaliteit en de kwaliteitsborging op het Montessori Vaklyceum goed op orde zijn. Daarnaast complimenteerde de inspectie de school met de grote betrokkenheid en bevlogenheid in het team en bij het management.

Unieke mijlpaal

Het verkrijgen van het basisarrangement voor het Montessori Vaklyceum is een belangrijke en unieke mijlpaal voor het openbaar onderwijs in Groningen. Alle openbare scholen in Groningen staan dankzij de inzet van de onderwijsteams op groen. Hier zijn wij enorm trots op”, aldus Theo Douma, voorzitter College van Bestuur O2G2.

Stevig kwaliteitstraject

Deze situatie is mede een gevolg van het stevige kwaliteitstraject dat de afgelopen jaren binnen O2G2 heeft plaatsgevonden. Zo is er veel aandacht voor (team) scholing, worden er interne audits afgenomen en vindt er collegiale visitatie plaats bij elkaar in de klas. De onderwijsteams blijven ook de komende jaren op de scholen stevig inzetten op het behoud en de verdere ontwikkeling van de kwaliteit.

O2G2 breed wordt er gewerkt aan een kwaliteitscultuur die gebaseerd is op transparantie, vertrouwen en eigenaarschap.