Joseph Haydn officieel gecertificeerd als Kubusschool

Donderdag 10 november 2016 zullen de obs Joseph Haydn en cdbs de Tamarisk officieel worden gecertificeerd als de eerste Kubusscholen van Groningen en samen met 2 scholen in Friesland  als de eerste Kubusscholen van Nederland.

 

In 2012 is  er binnen het basisonderwijs een haalbaarheidsonderzoek gestart om te komen tot een vertaalslag van het gedachtengoed van het Technasium-onderwijs naar de basisschool. In 2016 is het zover: De Stichting Kubusschool is opgericht en de eerste scholen kunnen gecertificeerd worden.

Het zijn basisscholen die al geruime tijd een stevige basis in het techniekonderwijs hebben neergezet en dat nu hebben doorontwikkeld tot het fenomeen: KUBUSSCHOOL

Wetenschap & Technologie

De Kubusschool biedt een kant-en-klaar format voor invulling van Wetenschap &Technologie (W&T) met een wetenschappelijk onderbouwde visie en methodiek. Dit is tot stand gekomen door de samenwerking tussen de betreffende scholen en de NHL in de persoon van Elise Boltjes ( techniekdocent NHL).

Het uitgangspunt voor O&O-leren (onderzoekend en ontwerpend leren) op een Kubusschool is een opdracht van een externe opdrachtgever uit de omgeving van de school. Een reële authentieke opdracht waarvoor nog geen oplossing is bedacht. Bij dit onderzoekend en ontwerpend leren is het zelf uitleggen van oplossingen door leerlingen van cruciaal belang.

De visie van Talentenkracht staat bij de uitvoering van de opdracht centraal, waarbij dat talent zich ontwikkelt door dynamische interactie tussen leerling, volwassene en het materiaal waar de leerling mee bezig is

Onderzoekend & ontwerpend leren

Aan de hand van onderzoekend & ontwerpend leren ervaren leerlingen op unieke wijze het oplossen van de authentieke vraagstukken die komen uit de  steeds veranderende samenleving. Oplossingen waarvan de leerling eigenaar is en die nog niet eerder zijn bedacht.

Opgebouwd uit dagdelen

Het uitvoeren van Kubusproject bestaat uit  een aantal dagdelen. Het eerste dagdeel een introductie, dan vier doe-dagen met als afsluiting een presentatie. 
Na de introductie door de externe opdrachtgever gaan de leerlingen aan de slag om de meest moeilijke vragen omtrent het kubusproject te stellen aan een expert. Afhankelijk van het soort vragen nodigt de leerkracht experts uit om de vragen te beantwoorden. Dit kan op school gebeuren, maar de leerlingen kunnen ook op bezoek gaan bij de expert. Ook een speurtocht op het internet verschaft de nodige informatie. Zo komen zij op diverse manieren aan de benodigde informatie om verder te komen met het Kubusproject. 
Een Kubusproject eindigt met een presentatie van de leerlingen waarbij de externe opdrachtgever en expert(s) aanwezig zijn. De leerlingen merken dat de opdrachtgever en experts nieuwsgierig zijn naar hun unieke oplossing. Dit zorgt voor een geweldige dynamiek.
 

Twenty first century skills

Op deze wijze biedt de Kubusschool  de mogelijkheid om  een diversiteit aan vaardigheden op te doen die steeds belangrijker worden geacht, de zogenaamde twenty first century skills :  analyseren, onderzoeken, creatief samenwerken, uitleggen, een plan maken, dat plan ook daadwerkelijk uitvoeren ( in een mooi ingericht technieklokaal)  en het resultaat vervolgens presenteren aan anderen.

Vanaf 2020 moet een basisschool verplicht het vak W&T aanbieden. De Kubusscholen zijn daar klaar voor!