Nieuw bestuurslid Herbert de Bruijne start vandaag bij Openbaar Onderwijs Groningen

Vanaf vandaag start Herbert de Bruijne als nieuw lid van het College van Bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen.

 

De Bruijne (1968) heeft een langjarige ervaring als leraar, directeur en bestuurder. Tot voor kort was hij bestuursvoorzitter van Openbaar Onderwijs aan de Amstel, een grote onderwijsorganisatie in het primair onderwijs Amsterdam. Daarnaast vervulde hij jarenlang de voorzittersrol voor de koepel van alle 40 Amsterdamse schoolbesturen in het primair en speciaal onderwijs. Ook was hij voorzitter van de Federatie Openbaar Onderwijs Amsterdam.

Foto van lid van het college van bestuur Herbert de Bruijne.

De Bruijne werkt al zijn hele leven in het onderwijs en zet zijn ervaring vanaf nu in voor Openbaar Onderwijs Groningen. 

Waardevolle bijdrage aan de organisatie

De Raad van Toezicht van Openbaar Onderwijs Groningen laat weten in De Bruijne een inspirerende en samenwerkingsgerichte bestuurder te zien: ‘Herbert is een bestuurder met veel energie en een sterke betrokkenheid op continuïteit en kwaliteit van het onderwijs. Zijn ruime ervaring maakt dat hij voor onze organisatie van grote toegevoegde waarde kan zijn.’

Bestuursposten

Het afgelopen half jaar vervulde Hans Jansen de rol van interim-bestuurder naast voorzitter Akkelys Lukkes. De Bruijne volgt Jansen nu op. Daarmee zijn de twee posities in het College van Bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen weer structureel ingevuld.

Voorzitter Akkelys Lukkes: “Zeker in de afgelopen periode waarin we veelal op afstand met elkaar hebben gewerkt, heb ik ervaren hoe belangrijk het is om met elkaar de klus te klaren. Ik kijk er erg naar uit om met Herbert verder te werken aan ons onderwijs en het beste voor elke leerling.”