Hoe kun je pestgedrag voorkomen?

19 april 2021

Vandaag 2021 is de Landelijke Dag tegen Pesten. Op deze dag staat Nederland stil bij pesten en de gevolgen daarvan. Voor ons als Openbaar Onderwijs Groningen is dat een heel belangrijk thema. Want ‘openbaar’ betekent voor ons: iedereen is welkom en mag zichzelf zijn, zonder belemmering. Daarom werken onze scholen het gehele jaar preventief aan het voorkomen van pestgedrag. Een van die scholen, is obs De Sterrensteen. Wat doen we op die school om pestgedrag te voorkomen?

 

Niemand weet dat beter dan Jaap Jacobs, gedragscoördinator op De Sterrensteen. “Wij gebruiken de methode De Vreedzame School”, vertelt hij, “waarin iedere week een sociaal doel centraal staat. Dit doel komt gedurende de week terug in de lessen, maar vooral ook in de vrije situaties (gym, gang en buitenspelen). “Belangrijke thema’s zijn: groepsvorming, gevoelens verwoorden, luisteren naar elkaar, conflicten oplossen en begrijpen dat we allemaal anders in elkaar zitten.”, aldus Jacobs. Op positieve wijze voorkomt deze aanpak conflicten.

Pestgedrag oplossen

En hoe zit dat dan als pestgedrag tóch voorkomt? Jacobs: “De groepsleerkrachten signaleren zelf pestgedrag en proberen dit in de klas op te lossen. Daartoe nemen we een SCOL- vragenlijst af. SCOL is een leerling-systeem voor sociale competentie. Lukt het de leerkracht niet om het pestgedrag te stoppen? Dan kijken we samen met het management en/of de gedragscoördinator naar een mogelijke interventie.”

De Sterrensteen kiest daarin voor een ‘no blame’-aanpak die kijkt naar de pester, de gepeste én de groep. De gedragscoördinator licht toe: “Samen gaan we op zoek naar hoe we het voor alle leerlingen leuk kunnen maken op school. Hierbij proberen we niet te straffen, maar treden we wel op bij grensoverschrijdend gedrag.”

Samen opstaan tegen pesten

Al met al komt het erop neer: je veilig voelen is een primaire behoefte. Voel je je niet veilig op school? Dan kun je ook niet leren. Jacobs: “Een leuke school maken we samen. Ook de leerlingenraad houdt zich bezig met de strijd tegen pesten. Zo hebben zij een poster (pdf) gemaakt waarin wordt aangegeven hoe zij denken hoe we met elkaar omgaan om het leuk op school te hebben. Daarnaast hopen we dit jaar nog een film in het thema pesten te maken, in samenwerking met de studenten van de Noorderpoort.”