Gelijke Kansen Alliantie op themamiddag Groninger Opleidingsschool in maart 2023

4 april 2023

Onlangs was de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) te gast op het Leon van Gelder. Hier vond een netwerksessie plaats van de Groninger Opleidingsschool. Zo’n 50 leraren in opleiding (lio's), schoolopleiders en ook enkele brugklascoördinatoren kwamen samen om te praten over een belangrijk thema binnen Openbaar Onderwijs Groningen: kansengelijkheid.

 

Ter voorbereiding op deze netwerksessie zijn de lio's op hun eigen school in gesprek gegaan over kansengelijkheid. Daarnaast spraken ze ook met elkaar over hun eigen kansen. Tijdens de netwerksessie deelden zij de uitkomsten van deze gesprekken met elkaar. Ook spraken ze over de ervaren verschillen tussen de scholen in Groningen. Vanuit de GKA vertelde Johanna Sellis de aanwezigen over het thema kansengelijkheid, de verschillende perspectieven op het thema en de vele factoren die hierbij een rol spelen. Dit riep goede en scherpe vragen op vanuit de lio’s en er ontstonden mooie gesprekken over het thema en voornamelijk over de rol die de docent speelt bij het tegengaan van kansenongelijkheid. 

De studenten gaan in hun netwerkbijeenkomsten verder met elkaar in gesprek over mogelijke interventies en de rol van de docent, waaronder: het hebben (en uiten) van hoge verwachtingen (en hoe doe je dat), differentiatie/passend onderwijs, rechtvaardig beoordelen en beslissen, evidence-informed werken en het vergroten van de belevingswereld. 

Mocht je nu als leraar in opleiding of startend docent willen meepraten over dit onderwerp vanuit jouw perspectief, dan nodigt de GKA je uit om contact op te nemen!