Daltoncommissie in maart 2023 op bezoek bij Werkman VMBO: licentie met vijf jaar verlengd

29-3-2023

Op woensdag 22 maart is de Daltoncommissie op bezoek geweest bij het Werkman VMBO. Ze waren onder de indruk van de ontwikkelingen en ze zijn gecharmeerd van de leuke leerlingen. Met veel complimenten is de Daltonlicentie met 5 jaar verlengd. 

 

Er zijn verschillende Daltonkernwaarden getoetst, bijvoorbeeld de kernwaarde gebondenheid, de kernwaarde zelfstandigheid en de kernwaarde reflectie. Over deze laatste kernwaarde was de commissie zeer tevreden. Ze gaven hierbij aan dat ze zien dat de leerling goed nadenkt over zijn eigen leerproces. De kernwaarde reflectie kwam ook subtiel terug in de lessen. Kortom, reflectie zit overal verworven. 

Ook is er gekeken naar de kernwaarde samenwerken. Dit ziet de commissie vooral terug bij de praktijklessen. Door meer structuur te bieden over de wijze waarop je samen kunt werken, help je de leerlingen dat ook effectief te doen. 

Al met al gaf de commissie aan dat dat ze een mooi bezoek hebben gehad. De ontvangst was erg fijn. En ze hebben genoten van de visitatie.