Wat is een E-Lab

Een onderdeel van onze doorgaande leerlijn digitale geletterdheid is het E-Lab. Een E-lab is een werk-lab waarin digitale apparatuur gebruikt wordt door leerlingen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 

 

Je kunt hierbij denken aan robotica, 3D printen, lasersnijden, programmeren, modelleren, mediabewerking en meer. Leerlingen kunnen in het E-lab  aan de slag met de verschillende materialen en apparaten.

Werken aan doelen en specifieke opdrachten

In de lessen op school werken leerlingen aan doelen en specifieke opdrachten vanuit de leerlijn digitale geletterdheid. Deze opdrachten krijgen in het E-lab een creatieve toepassing. Leerlingen bereiden bijvoorbeeld op school een journaal voor. Ze bepalen de doelgroepen en de inhoud. In het E-lab nemen ze voor de groene wand het journaal op het vorm te geven. Een ander voorbeeld is dat leerlingen in de les producten ontwerpen en deze in het E-lab printen.  

Vier deelgebieden

Het E-lab levert een bijdrage aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden op vier deelgebieden:

  • ICT basisvaardigheden
  • Computational thinking
  • Mediawijsheid
  • Informatievaardigheden

Bij ICT basisvaardigheden gaat om de vraag hoe je omgaat met een computer of tablet en hoe je programma’s of apps leert gebruiken. Bij computational thinking gaat het om de ontwikkeling van het probleemoplossend vermogen, procesmatig werken aan uitdagingen en zoeken naar oplossingen.  Bij mediawijsheid gaat het om de manier waarop je je online profileert en de manier hoe je omgaat met (nieuwe) media. En bij informatievaardigheden leren kinderen de juiste informatie te zoeken en te analyseren.

Elk E-lab een eigen accent

Binnen onze organisatie zijn we meerdere E-labs aan het ontwikkelen. Ieder ‘lab’ heeft een eigen accent. Zo hebben we een E-lab dat zich specialiseert in ‘Media, Art en Design’ en er is een E-lab ingericht met Robotica als thema.

Mogelijkheden toepassen in hun ontwikkeling

De E-labs hebben als doel dat leerlingen enthousiast raken over toepassingen van digitale geletterdheid en dat we de mogelijkheden van digitalisering inzetten ten behoeve van hun leerproces. Op deze manier kunnen onze leerlingen zich de mogelijkheden van digitalisering eigen  maken en toe passen in hun ontwikkeling.

Het is uiteindelijk de bedoeling dat zoveel mogelijk scholen gebruik gaan maken van de E-labs.