Wat is hoogbegaafdheid eigenlijk?

8 maart 2021

Iedereen is uniek en elk kind heeft eigen aanleg, talenten en mogelijkheden. Een sterk cognitief talent noemen we ‘hoogbegaafd’. Hiervoor bestaat echter geen eenduidige definitie. Ook leven er veel misvattingen en vooroordelen. Daarom staan wij nu, in de nationale Week van de Hoogbegaafdheid, stil bij dit onderwerp. Wat betekent ‘hoogbegaafd’ nou eigenlijk?

 

De meeste mensen kunnen zich wel iets voorstellen bij hoogbegaafdheid. Dat betekent alleen niet dat iedereen hetzelfde beeld heeft en dat dat beeld ook klopt. En dat is logisch: hoogbegaafde mensen zijn allemaal individuen en verschillend, net als iedereen.

Talent

Hoogbegaafdheid betekent dat je in aanleg een hoge intelligentie hebt en dat het brein een talent heeft om effectief en/of creatief te denken. Daardoor kan het snel informatie verwerken, eigen effectieve denkpatronen ontwikkelen, analytisch denken en creatieve oplossingen verzinnen. Het brein is actief en gevoelig, dat heeft natuurlijk invloed op je persoonlijkheid.

Uitdaging

Net als elk talent moet cognitief talent ontdekt en gestimuleerd worden. Hoge prestaties, ook op school, zijn niet vanzelfsprekend. Op school vinden hoogbegaafde leerlingen niet altijd voldoende uitdaging, waardoor het brein niet de gelegenheid krijgt om te ontwikkelen en nieuwe dingen te leren.

Dat maakt school voor deze leerlingen vaak saai. De leerling oefent niet de vaardigheden om te leren en daardoor zijn of haar eigen grenzen te verleggen. Een kind heeft geen referentiekader en merkt vaak dat zijn of haar gedachten en denkwijze anders is dan van klasgenoten. Dat leidt vaak tot onzekerheid.

Bovenschoolse plusgroep

Bij Openbaar Onderwijs Groningen geven wij aandacht en ruimte aan hoogbegaafdheid, bieden we uitdaging en nemen we onzekerheden weg. Dat doen wij dat onder andere met onze bovenschoolse plusgroep. In die groep stellen we hoogbegaafde leerlingen in staat het beste uit zichzelf te halen door met en van elkaar te leren. Ook besteden we in de lessen veel aandacht aan de sociale competenties en het zelfbeeld. Zo wordt de school ook voor hen een plek om te leren en te ontwikkelen.

Hoe is het om hoogbegaafd te zijn?

Als iemand weet hoe het is om hoogbegaafd te zijn, dan zijn dat natuurlijk de hoogbegaafde kinderen zelf! Op Facebook delen wij deze week daarom elke dag ervaringen van hoogbegaafde leerlingen uit onze bovenschoolse plusgroep.

> Ga naar de Facebook-pagina

Wil je meer weten?

OBS Joseph Haydn interne full-time hoogbegaafdheidsgroepen. Op de website van de school vind je hier meer informatie over.