Loting VO-scholen schooljaar ‘21/’22

Na 15 maart 2021 is de termijn van aanmelding voor alle scholen (m.u.v. het Heyerdahl College) in het voortgezet onderwijs (VO) in Groningen gesloten. We zijn blij met het aantal leerlingen dat is aangemeld bij onze scholen in het voortgezet onderwijs. Wij bedanken de leerlingen en ouders voor hun vertrouwen.

Het liefst bieden we natuurlijk elke leerling die zich heeft aangemeld de plek van zijn/haar voorkeur. Helaas heeft niet iedere school voldoende plekken beschikbaar en zijn we verplicht om te loten op een aantal scholen. Hieronder leest u daarover meer.

 

Montessori Lyceum Groningen

Het Montessori Lyceum Groningen heeft niet voldoende plekken beschikbaar voor de eerste klassen in de richtingen atheneum en atheneum/havo. Dit betekent dat de school verplicht moet loten onder leerlingen die zijn aangemeld voor:

  • atheneum aanmelding 1e voorkeur
  • atheneum/havo aanmelding 1e voorkeur
  • havo aanmelding 2e voorkeur

Simon van Hasselt

Bij de Simon van Hasseltschool is sprake van loten voor leerlingen die zijn aangemeld voor:

  • de groep voorbereidend voortgezet onderwijs (basis- en kaderberoepsgerichte leerweg) 1e en 2e voorkeur.

Montessori Vaklyceum en Leon van Gelder 2e voorkeur

Alle leerlingen die als 1e voorkeur Montessori Vaklyceum of Leon van Gelder hebben aangegeven, zijn geplaatst mits zij toelaatbaar zijn. Onder leerlingen die een van beide scholen als 2e voorkeur hebben aangegeven, wordt geloot.

Loting op 25 maart

De loting wordt uitgevoerd door een onafhankelijke notaris en vindt plaats op donderdag 25 maart 2021. Ouders/verzorgers van leerlingen die zijn aangemeld voor de scholen waarbij sprake is van loting, hebben via de mail informatie ontvangen over de loting.

Altijd plek binnen Openbaar Onderwijs Groningen

Natuurlijk hadden we het liefst alle leerlingen welkom geheten op de scholen van hun 1e of 2e voorkeur. We doen er alles aan om de leerlingen en de ouders goed te begeleiden naar een andere fijne plek voor het volgen van voortgezet onderwijs (VO). Samen met alle VO-scholen van Openbaar Onderwijs Groningen zetten we ons hier voor in.

Bekijk hier meer informatie over het gezamenlijke toelatingsbeleid van de scholen in het voortgezet onderwijs van de provincie Groningen.