Groningen en het leren in de 21e eeuw

Het Strategisch Plan ‘Groningen en het leren in de 21ste eeuw’ beschrijft onze visie op onderwijs. Wat wij willen bereiken is dat onze scholen allemaal sterk in leren zijn. Leren staat centraal. Openbaar Onderwijs Groningen wil hiermee bijdragen aan de verbetering van het onderwijs in de regio.

 

In het kort hebben we de volgende uitgangspunten uitgewerkt.

Het leren van de leerling

 • Het leren van de leerling staat centraal;
 • Het talent van iedere leerling, op zijn eigen niveau, tot zijn recht laten komen;
 • Hoge kwaliteit van onderwijs.

Leren en de onderwijsteams

 • Het onderwijsteam van professionele docenten als motor voor de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen;
 • Docenten van de onderwijsteams.

Leren in het openbaar onderwijs Groningen

 • Pluriformiteit van onderwijs;
 • Openbaar onderwijs in een veranderende samenleving.

Een lerende omgeving

 • Beter onderwijs door samenwerken;
 • Betrouwbaar partnership;
 • Van buiten naar binnen;
 • Leren en HRM.

Voorwaarden om te leren

 • Financiële basis op orde;
 • Een solide en moderne ICT-infrastructuur;
 • Schone en goede huisvesting.

In het Strategisch Plan zijn al deze uitgangspunten en de doelstellingen tot in detail uitgewerkt. Het plan treft u hieronder.