Op bezoek bij het Heyerdahl College; ‘Onze leerlingen verdienen het’

Twee weken geleden was ik op bezoek bij het Heyerdahl College, onze praktijkschool. Tijdens zo’n bezoek maken we direct van de gelegenheid gebruik om bij verschillende docenten binnen te lopen terwijl ze aan het lesgeven zijn. Wat dan meteen opvalt, is het enthousiasme bij de docent als een leerling er in slaagt om tijdens een techniekles een lamp te laten branden, door de stroomdraden op de correcte manier te verbinden. ‘Zo, dat heb je toch maar gedaan meid!!’ 

 

Of een andere docent die helemaal blij wordt als leerlingen de basilicum op de juiste (veilige) manier snijden bij een kookles. Er gaat een enorme betrokkenheid van uit, ook als je met de docenten praat of teamleider Sylvana. ‘Waarom de betrokkenheid hier zo groot is?’ Daar heeft teamleider Sylvana een duidelijk antwoord op: ‘Omdat onze leerlingen het verdienen! Je kan als school het verschil maken in het leven van een leerling.’

In het gesprek dat er op volgt neemt Sylvana mij mee in de wereld van het praktijkonderwijs.

Wat maakt het praktijkonderwijs nu zo bijzonder?

‘Naast een betrokken en bevlogen team heeft het Heyerdahl College een hele bijzondere doelgroep met veel talenten en mogelijkheden. Maatwerk is in deze erg belangrijk (het sleutelwoord) en daarbij dus de begeleiding die hierbij hoort (mentor, stagecoaches, netwerkpartners). Het aanbod in een breed scala praktijkvakken maakt het onderwijs ook uitzonderlijk. Praktijkonderwijs leidt in basis op tot werk en is dus eindonderwijs. Het Heyerdahl College mag trots zijn op haar uitstroomcijfers. Ruim 95 procent van onze leerlingen heeft een baan en/of een vervolgopleiding na zijn/haar schoolloopbaan bij ons.’

Wat zijn jullie plannen voor de komende jaren?

De thema’s die in het kader van het strategisch plan zijn besproken passen eigenlijk heel goed bij het Heyerdahl College. De school is voortdurend bezig met alle thema's. Mijn inziens nog meer dan andere scholen, omdat deze leerlingen alleen op de juiste plek komen door nauw samen te werken met alle partners. Wat wij heel belangrijk is persoonsvorming en ouderbetrokkenheid.’   

Hoe ziet persoonsvorming er bij jullie uit?

‘Onze leerlingen kunnen niet zonder begeleiding op dit gebied. Daarom biedt het Heyerdahl College twee keer in de week het vak sociale vaardigheden aan met daarnaast het vak burgerschap. Centraal staat; hoe gaan we met elkaar om? En hoe bereiden we onze leerlingen zo goed mogelijk voor op participatie in de maatschappij? We hopen onze leerlingen nog beter te kunnen voorbereiden op participatie door in de toekomst  meer en vaker realistische oefenmomenten te creëren. Een eigen winkel openen in het winkelcentrum, een woonhuis in de wijk Leeuwenborg, een busje waarmee we groenvoorziening op locatie kunnen aanbieden etc. Maar dat is nu nog even dromen.

De vier gouden regels die we binnen de school hanteren zijn ook op participatie geënt:

1. We hebben respect voor elkaar;

2. We helpen elkaar waar nodig;

3. We hebben onze spullen voor elkaar;

4. We doen mee met de les.

Deze regels komen door de hele school en tijdens alle lessen terug. Uit de leerling-enquête blijkt dat ook de leerlingen voelen dat respect hoog in het vaandel van het Heyerdahl College staat en hiernaar gehandeld wordt.’

Hoe komt ouderbetrokkenheid bij jullie aan bod?

‘In de kwaliteitsagenda van het Heyerdahl College is ouderbetrokkenheid voor dit jaar en volgend jaar als speerpunt opgenomen. Hoe vergroten we de betrokkenheid van de ouders? Ook de MR denkt hierover mee en zij hebben al suggesties voor de komende ouderavond gedaan. Daarnaast is het team met elkaar in gesprek om de ouderbetrokkenheid nog meer te vergroten (schoolplansessies).

Kun je een paar mooie voorbeelden geven waarmee jullie nu bezig zijn?

‘We hebben zoveel voorbeelden…

  • Het Heyerdahl College heeft een goede samenwerking met B-Slim. Er worden regelmatig sportactiviteiten buiten school georganiseerd waar onze leerlingen ook aan mee doen. Daarnaast doen onze leerlingen mee aan diverse projecten.
  • Chill Op Stap, dat is een preventief project rondom prettig en veilig uitgaan. Dat doen we samen met politie, de horeca en verschillende instanties. Ouders en leerlingen maken dan samen kennis met het uitgaansleven en gaan in gesprek over wat de leerlingen hier tegenkomen. Burgemeester Den Oudsten is hier een grote ondersteuning bij.
  • MOVE-IT; choreografen en musici van het orkest werken 10 weken lang, samen met maar liefst 150 leerlingen uit het voortgezet onderwijs,  aan de voorstelling. In samenwerking met het NNO wordt het project afgesloten met een voorstelling in de Oosterpoort. De voorstelling was afgelopen zaterdagavond en het was echt geweldig!
  • 4 Mijl; onze leerlingen kunnen zich elk jaar opgeven voor de 4 mijl o.b.v. onze sportdocenten. Elk jaar geven zich minimaal 15 leerlingen op. Tijdens de sportlessen wordt de deelname aan het loopevenement voorbereid.

Onze kantines hebben deze week de gouden schaal mogen ontvangen in het kader van de gezonde school. Het aanbod voldoet dus hieraan. Ook komen er watertappunten binnen de Kluiverboom, waarbij het Heyerdahl College het initiatief neemt.’

Met wie werken jullie samen?

‘Het Heyerdahl College is vorig jaar gestart met de 11-jarigen toeleiding (groep 7 en 8) en start volgend jaar met een VMBO-PRO klas (pilot). Daarnaast hebben we natuurlijk al jaren de schakelklas met het MBO. Samenwerking en overleg over het aansluiten qua leerlijnen is voortdurend gaande met alle betrokken partners (basisonderwijs, speciaal basisonderwijsd, VMBO, MBO, andere PRO scholen en PABO). Ook de afstemming met het werkveld is in deze erg belangrijk. Daarom bieden we onze leerlingen ook VCA, KAS (keuken assistent), examen schoonmaak, heftruckexamen en een lasopleiding aan. Uitbreiding van dit aanbod is in ontwikkeling.’

Waar ben je nu het meest trots op?

‘Dat het team van het Heyerdahl College het elk jaar weer samen voor elkaar krijgt om deze leerlingen zo goed te begeleiden dat een ieder zijn/haar plek in de maatschappij vindt met een baan en/of vervolgopleiding. Daarnaast ben ik trots op de goede samenwerking die we hebben met ons grote netwerk; van leerlingen en ouders tot bedrijven en partners in projecten.

Als teamleider; trots op alle medewerkers die hun krachten en talenten inzetten om de school én dus de leerlingen in volle vaart helpen te ontwikkelen. We zijn trots op het resultaat en waar we nu staan! We hebben natuurlijk altijd de blik op vooruit en zijn voortdurend bezig om onszelf te ontwikkelen.’