Excuse me, do you speak English?

In de afgelopen weken ben ik regelmatig bij basisscholen binnengelopen waar ik allerlei mooie voorbeelden zag van Engels in de klas. Zelfs van Engels in groep 1 en 2. Tot mijn grote verbazing zag ik kleuters spelenderwijs met Engels bezig.

 

Nieuwsgierig geworden naar de voortgang van de doorlopende leerlijn Engels heb ik me bij laten praten door een aantal projectleiders én trekkers van het project; Anak Volger (Beijumkorf), Esther Masson (Vuurtoren) en Robert de Vries (Stadslyceum).  Het enthousiasme spatte er bij dat gesprek van af.

Andere trekkers van het project zijn Roelf Sikkens (Kamerlingh Onnes) en Brian Stevens (Werkman VMBO). Zij waren niet bij het gesprek aanwezig. 

Wat is jullie succesformule?

Wat nodig is, is tijd en ruimte. We doen dit er niet even bij. Het is daarom ook goed dat vanuit het strategisch plan middelen beschikbaar zijn en dat deze na 2020 doorlopen, omdat we nog maar net de eerste stappen hebben gezet. Een project als deze heeft tijd nodig. Succesvol werken aan een leerlijn Engels kan alleen als iedereen er achterstaat en zijn schouders er onder zet. De directeur, de deelprojectleider en het hele team.

Hoe dat gebeurt kan sterk per school verschillen. De ene school heeft subsidie aangevraagd voor team-leren waarbij het hele team aan de slag gaat met Engels. Bij de andere school begeleiden Engelse VO-leraren zoals Robert individuele leerkrachten. De samenwerking met de VO-docent, daar zit ook een deel van de kracht. Hij brengt de Engelse taal in de school en dichtbij de leerkrachten. De samenwerking tussen onze basisscholen en onze middelbare scholen geeft zoveel meer kansen. Trouwens, het lijkt nu alsof alleen het basisonderwijs aan de slag moet, maar ook het voortgezet onderwijs moet mee veranderen. Zij krijgen straks een gemengde groep met leerlingen die vrijwel geen Engels hebben gehad en leerlingen die al acht jaar Engels hebben. Het voortgezet onderwijs zal dus straks moeten gaan differentiëren in de klas, zoals in het basisonderwijs eigenlijk heel gewoon is. Daar zal het basisonderwijs gaan ondersteunen.

Waarom een leerlijn Engels?

Engels is al lang een kernvak in het voortgezet onderwijs, maar het wordt steeds belangrijker. In de vervolgstudies, in latere banen, maar ook in de wereld waarin de leerlingen leven. Games, muziek, social media; overal wordt Engels gesproken. Bij Curriculum.nu ontwikkelen ze nu een leergebied Engels voor Engels in de basisschool en het voortgezet onderwijs. Het verschil op de basisschool maakt dat leerlingen soms met een achterstand beginnen bij het vak Engels wat grote invloed kan hebben op het zelfvertrouwen.

Hoe werken jullie?

De scholen werken allemaal op een eigen manier en met een eigen plan aan de leerlijn Engels. De Meander werkt bijvoorbeeld met specialisten en doet dat ook bij Engels. Bij de Vuurtoren zijn we nu bezig de verschillende leerlijnen samen te laten komen in het thema “Bouwen”. De Vuurtoren is vorig jaar gestart met het thematisch werken, vandaar dat Engels daar ook aan gekoppeld wordt. De Oosterhoogebrugschool heeft het echt als school opgepakt. Bij de Brederoschool was al veel ervaring met Engels op de basisschool waardoor andere scholen daar weer profijt van hebben. Bij de Beijumkorf wordt door alle leerkrachten zoveel mogelijk Engels gesproken tijdens de les en krijgen ze feedback van de VO-docent.

Wat zien jullie gebeuren?

We zien mooie initiatieven binnen de scholen ontstaan. Wij zijn hier heel trots op. Iedere school heeft een deelprojectleider. Lopen scholen vast, dan weten ze ons te vinden. We hebben in november alle scholen bezocht. We bezoeken de scholen weer als ze het teamplan voor komend schooljaar gaan schrijven.
Daarnaast hebben we veel contact met de deelprojectleiders op de scholen. We mailen, bellen en zien elkaar bij bijeenkomsten.

Wat merk je ervan in de klas?

Dat verschilt enorm per school, maar ook per leerkracht. In de eerste groepen wordt er veel met flashcards gewerkt waarbij leerlingen op basis van de cards in het Engels vertellen wat er op de afbeeldingen staat. Veel scholen gebruiken ook een Engelse methode waarbij ze gebruik kunnen maken van native speakers die in werkelijke situaties op video te volgen zijn. Maar Engels spreken in de klas is eigenlijk de kern. Door de leerkrachten, maar juist ook door de leerlingen.

Vinden leerkrachten het niet spannend om Engels te spreken?

Ja, het is zeker spannend voor leerkrachten. Het teamleren en de ondersteuning door de Engelse docent helpt daarbij enorm. De eerste stap is de moeilijkste. Durven daar gaat het om. Als de leerkrachten het eenmaal gedaan hebben, komt het wel goed. En de meesten gaan het heel leuk vinden. Het gaat niet om een perfecte uitspraak, maar om het durven.

Kan iedere leerling Engels leren?

Iedere leerling kan op zijn eigen niveau en eigen wijze Engels leren. Voor taalzwakke leerlingen kan er zelfs een stimulans vanuit gaan, omdat ze ook bij Engels met taal bezig zijn. Juist als ze jong zijn pakken ze makkelijker een taal op.

Achtergrond

In 2017 is binnen Openbaar Onderwijs Groningen het project doorlopende leerlijn Engels gestart. Met als doel om een leerlijn te ontwikkelen en implementeren voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) inclusief afstemming op klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. De leerlijn Engels is gestart op tien basisscholen en vier middelbare scholen die zich daar zelf voor hebben aangemeld. Het uitgangspunt voor de leerlijn Engels is het concept leerplankader Engels 2015 van de SLO. Op alle scholen is de inhoudelijke basis hetzelfde, zodat de scholen kunnen samenwerken. De uitwerking kan per school sterk verschillen.


De gezamenlijke visie van het project is dat Engels wordt aangeboden vanaf groep 1. Het doel is leerlingen vertrouwd te maken met het Engels en het durven te spreken. Kinderen zijn op deze leeftijd juist heel taalgevoelig, waardoor ze het heel snel blijken te leren.