Groningen, een bijzondere stad

Als je ergens midden in zit, besef je soms niet meer hoe bijzonder iets kan zijn. Dat is wel een beetje het geval met Groningen. 

 

Door haar ligging is Groningen best wel uniek. Ver verwijderd van het hele Haagse- en randstadgebeuren is Groningen tot op zekere hoogte op zichzelf aangewezen. Dat levert een stad op met unieke kenmerken. Er is een enorme rijkdom aan cultuur en culturele instellingen. Het aantal start-ups is indrukwekkend. Het aantal vernieuwende bedrijven op het gebied van IT niet anders.

Brede verscheidenheid aan onderwijsinstellingen

Er is in Groningen een brede verscheidenheid aan onderwijsinstellingen en onderwijsmogelijkheden. Van de RUG en de Hanzehogeschool tot het Noorderpoort, Alfa-college en Onderwijsgroep Noord. Het aantal studenten is enorm. Ook de pluriformiteit in het primair- en voortgezet onderwijs is enorm. Eigenlijk is in Groningen alles wel. 

Delen van kennis en co-creatie

Maar nog opmerkelijker is het gemak waarmee al die partners elkaar vinden.  Zo opmerkelijk zelfs dat als je er dagelijks inzit je het als doodnormaal ervaart maar dat is elders ook wel eens heel anders. Als je werkelijk een lerende organisatie wilt zijn dan is het belangrijk dat je deelt met elkaar en leert van elkaar. Delen van kennis en ervaring maar ook co-creatie. Samen iets ontwikkelen levert vaak onverwachte nieuwe mogelijkheden. Groningen is daarin echt voorloper.

Samenwerking is essentieel

Met de PABO van de Hanzehogeschool en de NHL werken we vanuit Openbaar Onderwijs Groningen keihard aan het aantrekkelijk maken en houden van het beroep leraar. We hebben onlangs daar samen een project voor ingediend, gericht op het terugdringen van het lerarentekort in Groningen. In de provincie werken voortgezet onderwijs en MBO sinds jaar en dag reeds intensief samen. Een redelijk onzichtbaar netwerk dat echt heel belangrijk is bij het instandhouden van de educatieve infrastructuur in de provincie Groningen. Juist op plaatsen waar krimp is, is samenwerking essentieel om belangrijke onderwijsvoorzieningen in stand te houden binnen de provincie. Onlangs is er vanuit dit netwerk een gezamenlijke aanvraag techniek gedaan over de verdeling van de techniekgelden om juist het regionale vmbo te versterken. Dat kan alleen maar als je samenwerkt.

Digital literacy coalition

Maar ook op het terrein van nieuwe technologie wordt in Groningen veel en intensief samengewerkt. Vorig jaar is de digital literacy coalition gesloten. Een coalitie van het Groningse bedrijfsleven, overheid, uitgevers en onderwijsinstellingen die zich hebben gecommitteerd aan de invoering van digitale geletterdheid. Doel is Groningen in 2025 kampioen te maken op het gebied van digitale geletterdheid. Uniek dat al deze partijen de handen ineen hebben geslagen om gezamenlijk dingen mogelijk te maken die ze afzonderlijk niet zouden kunnen bereiken. Digitale geletterdheid is binnen scholen in de stad inmiddels een heel vertrouwd beeld.

Kunst&Cultuur is een andere sector waar intensief wordt samengewerkt. Onder de bezielende inspiratie van een hoogleraar van de RUG en de actieve betrokkenheid van het K&C-centrum heeft Kunst&Cultuur in het algemeen en muziek in de klas een enorme impuls gekregen. Het bezoek van Koningin Maxima eind 2017 was daar wel het hoogtepunt van. Maar ook hier geldt het is een project van heel Groningen.

Gemeente Groningen als katalysator

Deze samenwerking heeft soms grote vormen zoals hierboven maar vaak ook in de vorm dat we elkaar even raadplegen. Samen naar problemen kijken. De gemeente Groningen speelt daarbij meestal de rol van katalysator. Komende zaterdag wordt er bijvoorbeeld een hacketon georganiseerd door de gemeente om oplossingen te zoeken gericht op kansengelijkheid. Een mooi initiatief.

Begin april zijn we zelf weer aan de beurt. Dan nodigen we onze externe stakeholders uit om hun visie op onze strategische thema’s te vragen. Maar ook om te vragen hoe we op die gebieden kunnen samenwerken. Hoe we samen kunnen leren en samen kunnen werken. Dat allemaal in Groningen, een bijzondere stad.