Sterk in Leren

Iedere vrijdag breng ik een werkbezoek aan één of meer scholen. Daar zie ik altijd de meest inspirerende voorbeelden van leren. Wat kinderen al niet kunnen op een bepaalde leeftijd.

 

Zo was ik afgelopen vrijdag op bezoek bij de Oosterhoogebrugschool. Tot mijn stomme verbazing zag ik een gesprek in groep 1/2 in het Engels! In de bovenbouw maakten leerlingen muziek met behulp van appels en bananen in combinatie met technieken uit de Scheikunde en digitale geletterdheid. Wat naast het enthousiasme van de leerlingen misschien nog wel het meeste opvalt is de gedrevenheid van de leerkrachten. Er zijn bij onze scholen zoveel gedreven mensen met leren als inspiratie. En zo hoort het ook.

Het leren faciliteren

Als leren je kernactiviteit is dan moet je je ook als organisatie lerend opstellen. Dat is best wel ingewikkeld. Misschien is de truc wel samen te leren, leren van en met elkaar. En ook het leren zoveel mogelijk te faciliteren. Het leren kan dan soms verrassende vormen aannemen maar het eindresultaat is ontwikkeling en beweging.

Eigen leergemeenschappen

Een aantal jaar geleden zijn we begonnen met het vormen van allerlei leergemeenschappen. De kern daarvan is samen leren en leren van en met elkaar. Er zijn daarvan inmiddels prachtige voorbeelden, onder andere het High Potential Programma, waarbinnen persoonlijke- en onderwijsontwikkeling centraal staan.

De eerste High Potentialgroep gaat inmiddels zijn tweede jaar in. Binnenkort start de werving van een nieuwe groep van het High Potential Programma. Alle collega’s van Openbaar Onderwijs Groningen kunnen zich hier voor aanmelden.

Deelnemers van de huidige High Potentialgroep werken inmiddels als projectleider in bijvoorbeeld de leerlijn Kunst & Cultuur en Engels en zien resultaten van hun interventies geborgd op de school.  Of ze zijn met inhoudelijk onderwerpen aan de slag gegaan zoals Gerben Stallinga en Hanneke Venema. Zij hebben samen gewerkt aan vakoverstijgend onderwijs. Met leerkrachten van groep 8 van de Meander en docenten van klas 1 en 2 van Leon van Gelder hebben ze om tafel gezeten om samen een project op te zetten dat zowel in groep 8 van het po als de onderbouw van het vo uitgevoerd kan worden. Een mooi voorbeeld van de verbinding tussen po en vo!

Maar er zijn nog meer succesvolle voorbeelden van leergemeenschappen. De Intern Begeleiders in het basisonderwijs hebben een eigen netwerk en delen kennis en ervaring. Hetzelfde geldt voor de collega’s met preventietaken. Deze collega’s ondersteunen andere collega’s bij de zorg voor veiligheid en gezondheid binnen de scholen. Zij zijn gestart met het Preventiecafé en gezamenlijke scholing.

Onze eigen onderzoeks-community

De onderzoeksagenda is een andere prachtige leergemeenschap. Tom Drukker heeft daar als coördinator een enorme swing aan gegeven. De kenniscafe’s die in dit kader op het Kamerlingh Onnes worden georganiseerd worden steevast druk bezocht en zijn zonder meer een groot succes.

We participeren telkens vaker in extern onderzoek. Digitale geletterdheid springt daarbij in het oog. Het feit dat we in onze scholen een stuk verder zijn dan elders maakt ons interessant en daar kunnen wij ook weer van leren. Het wordt nog mooier als extern onderzoek en onze eigen onderzoeks-community weer met elkaar gekoppeld worden. En dat gebeurt!

Er lopen ook onderzoeksvragen waarbij Kunst & Cultuur en digitale geletterdheid aan elkaar gekoppeld worden. Imka Buurke, docent beeldende vakken van het Praedinius Gymnasium en docent aan de Hanzehogeschool, is daarbij betrokken. Een ander voorbeeld is het onderzoek van Ben Verbeek, adviseur Huisvesting en in andere rollen al lang betrokken bij het openbaar onderwijs in Groningen. Hij heeft het initiatief genomen om kansengelijkheid in relatie tot het openbaar onderwijs in de stad Groningen te gaan onderzoeken. Een mooi voorbeeld trouwens van leven lang leren. Fantastische initiatieven allemaal.

Bijeenkomsten rondom maatschappelijke thema’s

Samen leren, samen delen leidt echt tot mooie dingen. In de komende periode willen we eens in de zoveel maanden bijeenkomsten organiseren rondom maatschappelijke thema’s als kansengelijkheid, doorlopende leerlijnen binnen Groningen, persoonsvorming binnen de scholen, de maatschappelijke taak van het onderwijs, leren in een digitale samenleving en samenwerking met het bedrijfsleven.

Bijeenkomsten gericht op onze strategische doelen

Onze eigen Academie biedt ook allerlei interessante mogelijkheden. Het aanbod van de Academie richt zich onder andere op onze strategische doelen en op persoonlijke ontwikkeling. Dit schooljaar is t.a.v. de strategische doelen gekozen voor focus op de doorlopende leerlijnen Engels, Digitale Geletterdheid en Kunst en Cultuur. Zowel bij de Academie als bij individuele professionalisering willen we zoveel mogelijk de omslag maken van aanbod gestuurd naar vraag gestuurd. Dat zal niet in alle gevallen kunnen maar we hebben daar al wel een slag in geslagen.

Leren op de scholen

Een belangrijk deel van het leren vindt uiteraard op de scholen plaats. Het Stadslyceum is een ontzettend mooi project gestart geïnspireerd door San Diego High Tech. Een project dat het actief leren en de eigen verantwoordelijkheid bij de leerlingen een enorme boost moet geven.

Het Montessori Vaklyceum en Werkman VMBO zijn druk doende met het implementeren van Kunskapsskolan, een geheel andere wijze van werken waar het gepersonaliseerd leren respectievelijk gekoppeld wordt aan een Montessori- en een Daltonconcept. Tegelijkertijd moeten deze scholen de nieuwe profielen voor het vmbo invoeren. Mooi, nieuw onderwijs maar wel een enorme klus.

Ook het Praedinius Gymnasium is met een uitdagend leerproject bezig en heeft onlangs een nieuw E-lab in gebruik genomen.

Op de basisscholen zijn de margedagen volgepland met (team) leren. Van de uitwerking van onderwijsconcepten, tot de vorming van nieuwe scholen, de inrichting van nieuwe schoolgebouwen tot de vorming van Integrale Kindcentra (IKC) en nieuwe concepten als verhalend ontwerpen.

Kortom, er wordt volop geleerd.

Leren, beweging en energie

Leren brengt beweging. Beweging brengt energie. Ik wil niet zeggen dat we al een lerende organisatie zijn maar er wordt door samen leren en individueel leren wel heel veel geleerd.

Daar kunnen we veel aan hebben als we medio 2019 met ons nieuwe strategisch plan aan de slag gaan.