Nieuwe kansen, nieuwe kaders?

Groningen en het leren in de 21e  eeuw. Dat is de titel van ons strategisch plan die we vier jaar geleden ontwikkeld hebben. Als onderdeel van dit strategisch plan zijn mooie stappen gezet en kunnen we terugkijken op vier goede jaren.

 

Prachtige stappen gezet door de onderwijsteams

De onderwijsteams hebben zonder twijfel de mooiste stappen gezet. De kwaliteit van het onderwijs is sterk toegenomen. Kleinere klassen. Een stabiel leerlingenaantal. De doorlopende leerlijnen van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs (Digitale geletterdheid, Engels, Kunst & Cultuur) hebben een enorme boost gekregen.

Kunst & cultuur floreert binnen scholen als het Harens Lyceum en het Stadslyceum. Mooi en uitdagend onderwijs bij technasia (o.a Praedinius, Stadslyceum en Harens Lyceum). De Haydnschool een Kubusschool (doorlopende lijn techniek). Slechts een greep uit allemaal prachtige ontwikkelingen.

Er als team voor elkaar zijn

Daarnaast ook gebeurtenissen die een enorme impact hebben op leerlingen, ouders en team. Zoals de onvermijdelijke sluiting van basisschool “De Expeditie” in 2016. En scholen die te maken hadden met verdrietige gebeurtenissen zoals ziekte of in het meest extreme geval het overlijden van leerlingen of collega’s. Juist dan kan je als team er voor elkaar zijn.

Goed onderwijs kan uiteraard niet zonder een goede ondersteuning. Ook daar zie ik mooie stappen. De financiën zijn op orde. Er wordt hard gewerkt aan de ICT-infrastructuur. De meeste schoolgebouwen zijn in de afgelopen jaren sterk verbeterd. Nieuwe gebouwen voor de Starter, Het Harens Lyceum, de Borgmanschool en Meerstad. Nieuwe “oude” gebouwen voor het Montessori Lyceum Groningen en het Montessori Vaklyceum (locatie Vondellaan volgt nog). De leerlingen verdienen de beste huisvesting.

De toekomst?

Maar wat gaan we in de komende vier jaar doen? Welke thema’s vinden wij met elkaar belangrijk? Hierover hebben we de afgelopen maanden al vele, vele gesprekken gevoerd: Met leerkrachten en docenten, met leerlingen, met ouders, met onze rectoren en directeuren, teamleiders, locatiedirecteuren en managers ondersteuning, met de collega’s van het ondersteuningsbureau, met onze high-potential-groep, met de Raad van Toezicht, met Intern Begeleiders en met de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raden (GMR ‘en). Gesprekken vanuit verschillende perspectieven.

We hebben lang niet alle collega’s gesproken maar dat is ook ondoenlijk in een organisatie met 1900 medewerkers. Toch vind ik het belangrijk om zoveel mogelijk input uit alle lagen van de organisatie te krijgen. Vandaar ook dat we een interne digitale raadpleging zijn gestart. Het gaat trouwens niet alleen over het komende strategisch plan en de strategische thema’s maar we hebben ook onze missie, visie en kernwaarden nog eens tegen het licht willen houden.

De opbrengsten tot nu toe

Wat is er tot dusver uitgekomen? We zijn trots op de kwaliteit van ons onderwijs en op onze doorlopende leerlijnen. Het zou mooi zijn dat we die verder kunnen uitbouwen. Curriculum.nu, met de nieuwe leerlijnen, komt eraan en daarin hebben onze scholen al prachtige stappen gezet! Maar ook nieuwe thema’s zoals duurzaamheid, bewegen en gelijke kansen voor alle leerlingen zijn uitgebreid besproken. In het voorjaar van 2019 willen we de dialoog over het nieuw strategisch plan afsluiten en kan de opbrengst als input voor de schoolplannen gebruikt worden.

Welke verplichtingen zijn wel en niet nodig?

Je kunt plannen maken wat je wilt, maar het onderwijsteam, de leerkracht, de docent, de schoolleider daar draait alles om. Wat moeten we doen om deze goed in positie te brengen? Welke faciliteiten zijn nodig? Welke professionalisering is nodig? Welke kaders zijn nodig? Tuurlijk moeten we voldoen aan de eisen van de inspectie, dat zijn immers basiseisen. Maar misschien moeten we ook weer eens kijken naar alle verplichtingen, alle bureaucratie. Is dat echt nodig? Of doen we dat uit zekerheid?

Kritisch kijken en elkaar open aanspreken

De vaardigheidsmeter had lang geleden als doel om een boost aan het onderwijs te geven. Maar het is een middel. Verschillende scholen hebben deze inmiddels uitgewerkt naar een eigen en op de school afgestemd middel. Dat is een goede ontwikkeling. Dat geldt ook voor het nieuwe kwaliteitssysteem dat gericht is op het gesprek tussen de scholen en het bestuur maar vooral ook op het gesprek binnen de school. Voer dat gesprek ook vooral. Kritisch blijven en elkaar open aanspreken is essentieel maar dus ook kritisch naar regels en werkwijzen.

Onze bijdrage?

Een belangrijke vraag voor de komende jaren is daarom hoe we kunnen bijdragen aan resultaatgerichte en verantwoordelijk teams en docenten die lol hebben in hun werk. En niet alleen in 2019 maar ook in de komende jaren!

Ik wens jullie fijne feestdagen, geniet ervan, jullie verdienen het!

Theo Douma

afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding