Groen bij de inspectie is onze norm

De kwaliteit van onze basisscholen, onze scholen in het speciaal onderwijs en onze grote middelbare  scholen staat bij de inspectie van het Onderwijs op groen. 

 

Dit betekent dat de scholen tenminste een voldoende scoren, een basisarrangement hebben. En daar zijn we erg trots op! Bijzonder knap werk van de teams van leraren die elke dag in de klas werken aan de kwaliteit van het onderwijs.

Natuurlijk, ouders en leerlingen mogen dat van ons verwachten. Ze hebben recht op deze basiskwaliteit. In de praktijk blijk echter dat nog lang niet alle scholen in Nederland deze basiskwaliteit hebben. Dus een groot compliment voor onze scholen!

Wanneer zijn wij zelf tevreden?

Het feit dat de inspectie als externe toezichthouder zegt dat onze scholen op groen staan is mooi. Maar wanneer zijn wij nou zelf tevreden? Voor iedere leerling het beste onderwijs dat klinkt logisch maar wat betekent dat nou precies? De hoogste eindexamencijfers of het hoogste slagingspercentage betekent niet automatisch dat we de leerling het beste bij hem of haar passende onderwijs hebben geboden. Als er in het jaar voorafgaand aan het examenjaar veel zittenblijvers zijn dan zeggen de examenresultaten niet zo gek veel. Dan wordt er misschien zelfs (voor)geselecteerd op examenresultaten?

Beter presteren dan het basisschooladvies

Het is daarom interessanter om te kijken naar het advies waar leerlingen de middelbare school mee binnenkomen. Bij onze scholen presteren de leerlingen fors beter in vergelijking met het basisschooladvies waarmee ze binnenkomen. Landelijk is dat juist een omgekeerd beeld.

  • Binnen heel Openbaar Onderwijs Groningen hadden we in leerjaar 2017/2018 in totaal ruim 21% TL/havo (en de praktische vmbo leerweg) geadviseerde leerlingen in het examenjaar van de havo. 1 op de 5 doet het dus beter dan het advies waarmee ze binnenkwamen.
  • In het examenjaar van het VWO hadden we binnen heel Openbaar Onderwijs Groningen in leerjaar 2017/2018 zelfs in totaal ruim 24% Havo/vwo (en de theoretische en praktische vmbo leerweg) geadviseerde leerlingen. 1 op de 4 doet het dus veel beter dan het advies waarmee ze binnenkwamen.

Deze cijfers zeggen als het om kansengelijkheid gaat misschien wel veel meer dan het gemiddelde van de eindexamenvakken.

Leerlingen “optillen”

Ons doel is dus niet het hoogste slagingspercentage, dat zegt immers niet alles. Wij willen leerlingen “optillen” naar het voor hen maximaal haalbare niveau.

Kwaliteit is maatwerk

Maar wanneer zijn we nu als school tevreden? We hebben onlangs een nieuw kwaliteitssysteem geïntroduceerd dat door onze rectoren en directeuren (en de afdeling Onderwijs &Kwaliteit) is ontwikkeld. Binnen dit systeem geeft de school zelf aan in welk kwaliteitskwadrant (welke fase van kwaliteit) ze zich bevinden en naar welk kwaliteitskwadrant ze zich willen ontwikkelen. Iedere school kan dat met het eigen team bespreken. De rector of directeur bespreekt het dan weer met het bestuur.

Elke school stelt eigen kwaliteitsdoelen

Iedere school kan zo zijn eigen doelen stellen en er kan goed rekening gehouden worden met de bijzondere omstandigheden van de school. Bijvoorbeeld met het profiel of met demografische gegevens. Kwaliteit is immers maatwerk. Uiteraard kunnen de leerlingen en ouders erop rekenen dat in ieder geval de criteria van de inspectie gehaald worden. De Leon van Gelderschool heeft zelfs het predicaat goed gehaald. Er zijn ook veel scholen die juist bijvoorbeeld voor een Dalton, een Jenaplan of een Montessori-erkenning gaan. Zo willen we met kwaliteit omgaan. In ieder geval de basiskwaliteit en daarnaast maakt iedere school zijn eigen keuzes.