Leerlijn Kunst & Cultuur

Met ingang van schooljaar 2018-2019 is Openbaar Onderwijs Groningen gestart met de ontwikkeling van de doorlopende leerlijn Kunst en Cultuur. De leerlijn begint in groep 1 van de basisschool en loopt door tot en met de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

 

De nadruk in de doorlopende leerlijn ligt op de kunstvakken, naast en in verhouding tot andere vormen van cultureel bewustzijn, zoals bijvoorbeeld geschiedenis en filosofie. In cultuuronderwijs leren leerlingen over zichzelf en de ander en het omgaan met de verschillen die daartussen ontstaan.

In maart 2020 is de ontwikkelde leerlijn gepresenteerd in de vorm van een boekje waar alle leraren gebruik van kunnen maken. Bij de ontwikkeling van de leerlijn K&C zijn projectleiders en deelprojectleiders van verschillende scholen in het primair- en voortgezet onderwijs betrokken geweest. Samen met externe partijen zoals de schrijvers van de onderwijsboeken ‘Cultuur²’ en Rijksuniversiteit Groningen hebben zij de leerlijn doorontwikkeld tot de meest effectieve vorm.

De scholen die deelnemen aan de ontwikkeling van de leerlijn Kunst en Cultuur:

 • Montessori Lyceum Groningen
 • H.N. Werkman Stadslyceum
 • Werkman VMBO
 • OJS de Petteflet
 • OBS de Driebond
 • Mytylschool Prins Johan Friso
 • Praedinius Gymnasium
 • OBS Karrepad
 • OBS Bredero
 • Bekenkampschool
 • ODS De Starter
 • OBS De Vuurtoren
 • OBS Meander
 • Kamerlingh Onnes
 • OBS Joseph Haydn
 • Harens Lyceum
 • Leon van Gelder
 • Borgmanschool Kijk in ’t Jatstraat
 • Borgmanschool Vinkestraat
 • Jenaplanschool De Swoaistee