Leerlijn Engels

Wij vinden het in het belang van de leerlingen dat ze al vroeg bekend en vertrouwd raken met de Engelse taal. 

 

Daarom zijn we bezig met de ontwikkeling van een doorgaande leerlijn Engels van groep 1 van de basisschool tot en met het jaar 1 en 2  (met doorloop naar het examenjaart) van het voortgezet onderwijs. 

Overdracht

Scholen geven zelf de invulling aan de manier waarop ze de lessstof aanbieden. Tussen docenten van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs vindt een overdrachtprocedure plaats, zodat het startniveau van de leerling op het voortgezet onderwijs bekend is. Doordat scholen samenwerken kunnen ze gebruik maken van elkaars expertise. 

Deelnemende scholen 

De scholen die deelnemen aan de ontwikkeling van de leerlijn Engels:

 • De Pendinhe
 • De Swoaistee
 • De Meander
 • De Feniks
 • De Vuurtoren
 • De Beijumkorf
 • De Oosterhoogebrugschool
 • Het Karrepad
 • De Brederoschool
 • De Driebond
 • Werkman VMBO
 • Kamerlingh Onnes
 • Stadslyceum
 • Leon van Gelder