Disclaimer

 

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als je dit bericht onbedoeld hebt ontvangen verzoeken wij je het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor jou bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Openbaar Onderwijs Groningen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.